Lenka Kubovčíková

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje města Trutnov

Vymezení rozvoje města do roku 2020

Strategic Development Plan of the Trutnov Town
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2010 – 2020. Navržená strategie povede ke zkvalitnění života ve městě, ke zvýšení spokojenosti obyvatel a k hospodářskému růstu.V teoretické části byly vysvětleny pojmy týkající se oblasti SWOT analýzy, strategického plánování a územního rozpočtu.Charakteristika obce sloužila jako podklad ke zhodnocení vnitřního …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB420

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Tomáš Kala
  • Oponent: Vítězslav Hálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management