Jan ŠÚTORA

Bakalářská práce

Vlastnosti diophantickych rovnic jako nastroj pro reseni nekterych problemu z Informatiky

Properties of the Diophantines equations like a tool for the solutions of some problems in computer science
Anotace:
Chceme-li porozumět algoritmům užívající eliptické křivky např. faktorizace přirozených čísel, testování prvočíselnosti, digitální podpis nebo algoritmy být schopen upravit je třeba znát vlastnosti týkající se eliptických křivek nad konečným tělesem. Jádrem této bakalářské práce je seznámení se s vlastnostmi eliptických křivek nad tělesem formou rozřešených problémů. Problémy zde řešené se týkají transformace …více
Abstract:
If we want to understand algorithms using elliptic curves, for example factoring of natural numbers, primality testing and digital signature or to modify algorithms, we have to know properties concerning elliptic curves above a finite field. The kernel of this bachelor thesis is to present properties of elliptic curves above a field by solved problems. The problems concern transformation of an elliptic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Zveřejnit od: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÚTORA, Jan. Vlastnosti diophantickych rovnic jako nastroj pro reseni nekterych problemu z Informatiky. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta