Theses 

Základní lidské potřeby a jejich naplňování u žáků 1. stupně základní školy – Bc. Pavla Šťastná

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training

Bc. Pavla Šťastná

Master's thesis

Základní lidské potřeby a jejich naplňování u žáků 1. stupně základní školy

Basic Human Needs and their Fulfilment by Pupils at Primary School

Abstract: Diplomová práce pojednává o naplňování základních lidských potřeb žáků z pozice humanisticky orientované pedagogiky. Seznamuje s několika různými náhledy na základní lidské potřeby a dokazuje nutnost tyto potřeby naplňovat v zájmu efektivního vzdělávání, a to nejen u žáků prvního stupně. Práce je spojena s výzkumem provedeným ve třetí třídě prvního stupně základní školy, který sleduje potřeby jednotlivých žáku a kvalitu jejich naplňování.

Abstract: Fulfillment of fundamental human needs of pupils as far as humanistic pedagogical practices are concerned is the main topic of this thesis. Various views on fundamental human needs are introduced and the necessity of their fulfillment is analysed. This is in interest of effective education in general and of pupils in the first five grades of primary schools in particular. Research on needs of individual pupils and the level of their fulfillment was carried out in the third grade as a part of this thesis.

Keywords: základní lidské potřeby, teorie potřeb, humanisticky orientovaná výuka, alternativní školy, komunikace, klima třídy, motivace, funkce mozku, basic human needs, theory of needs, humanistic teaching, alternative schools, communication, class climate, motivation, cerebration

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2014
  • Supervisor: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 07:06, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz