Theses 

Základní lidské potřeby a jejich naplňování u žáků 1. stupně základní školy – Bc. Pavla Šťastná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training

Bc. Pavla Šťastná

Master's thesis

Základní lidské potřeby a jejich naplňování u žáků 1. stupně základní školy

Basic Human Needs and their Fulfilment by Pupils at Primary School

Anotácia: Diplomová práce pojednává o naplňování základních lidských potřeb žáků z pozice humanisticky orientované pedagogiky. Seznamuje s několika různými náhledy na základní lidské potřeby a dokazuje nutnost tyto potřeby naplňovat v zájmu efektivního vzdělávání, a to nejen u žáků prvního stupně. Práce je spojena s výzkumem provedeným ve třetí třídě prvního stupně základní školy, který sleduje potřeby jednotlivých žáku a kvalitu jejich naplňování.

Abstract: Fulfillment of fundamental human needs of pupils as far as humanistic pedagogical practices are concerned is the main topic of this thesis. Various views on fundamental human needs are introduced and the necessity of their fulfillment is analysed. This is in interest of effective education in general and of pupils in the first five grades of primary schools in particular. Research on needs of individual pupils and the level of their fulfillment was carried out in the third grade as a part of this thesis.

Kľúčové slová: základní lidské potřeby, teorie potřeb, humanisticky orientovaná výuka, alternativní školy, komunikace, klima třídy, motivace, funkce mozku, basic human needs, theory of needs, humanistic teaching, alternative schools, communication, class climate, motivation, cerebration

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedúci: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 3. 2019 07:08, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz