Bc. Aliaksandr Starun

Bakalářská práce

Vliv nejaderného statusu Ukrajiny na její bezpečnost

Influence of non-nuclear status of Ukraine on its security
Anotace:
Po rozpadu Sovětského svazu, v letech 1991 až 1996 se na území Ukrajiny nacházely jaderné zbraně, které Ukrajina pod tlakem USA a Ruské federace odsunula do Ruska pro likvidaci. Spolu s odsunem jaderných zbraní Ukrajina se připojila do smluv START a NPT; ze strany Spojených států, Ruské federace a Velké Británie byly Ukrajině poskytnuty bezpečnostní záruky, včetně záruky respektování územní celistvosti …více
Abstract:
After the collapse of the Soviet Union, in years 1991-96, Ukraine had pertained nuclear weapons on its territory, which were then transferred to Russia to be liquidated due to pressure of the United States and the Russian Federation itself. Together with the transfer of the nuclear weapons, Ukraine joined START and NPT treaties; the United States, Russia and the United Kingdom, from their side, offered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy