Theses 

Problematika site specific a její aplikace na projekt kulturní akce v oblasti NPP Stránská skála v Brně – Bc. Jana Repáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jana Repáková

Diplomová práce

Problematika site specific a její aplikace na projekt kulturní akce v oblasti NPP Stránská skála v Brně

The issue of site specific art and its application on cultural project in national natural monument Stránská skála in Brno

Anotace: Diplomová práce se snaží ve své první části zachytit vývoj site specific a environmentálního umění v českém prostředí. Na základě tohoto teoretického základu (z hlediska uměnovědného, urbanistického či sociologického) bude vypracován projekt kulturní akce, která se bude odehrávat v prostoru národní přírodní památky Stránská skála v Brně. Bude se jednat o akci, při níž bude brán zřetel na přírodní a historické bohatství lokality a která bude aktivně pracovat s atmosférou místa, informovat o jeho historii a vytvářet tak nové významy a možnosti percepce této přírodní lokality.

Abstract: The first part of this thesis is focused on the development of site specific and environmental art strategies in Czech historical context. The cultural project is based on the elements of theoretical foundation (art theory, urbanism or philosophy) and will be situated in the national natural monument Stránská skála in Brno. The project will respect the natural and historical character of this location. Its goal is to actively engage audiences with the atmosphere of Stránská skála, about its history and actively work with its specific fundamentals.

Klíčová slova: site specific, genius loci, lokativní média, projektová dokumentace, percepce přírodního prostoru, field recording, pro-environmentální chování, veřejné autorství, noise, dub, industriální hudba, akční umění, land-art, Situacionistická internacionála, druhá divadelní reforma, Křižovnická škola

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 12:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz