Bc. Jana Repáková

Diplomová práce

Problematika site specific a její aplikace na projekt kulturní akce v oblasti NPP Stránská skála v Brně

The issue of site specific art and its application on cultural project in national natural monument Stránská skála in Brno
Anotace:
Diplomová práce se snaží ve své první části zachytit vývoj site specific a environmentálního umění v českém prostředí. Na základě tohoto teoretického základu (z hlediska uměnovědného, urbanistického či sociologického) bude vypracován projekt kulturní akce, která se bude odehrávat v prostoru národní přírodní památky Stránská skála v Brně. Bude se jednat o akci, při níž bude brán zřetel na přírodní a …více
Abstract:
The first part of this thesis is focused on the development of site specific and environmental art strategies in Czech historical context. The cultural project is based on the elements of theoretical foundation (art theory, urbanism or philosophy) and will be situated in the national natural monument Stránská skála in Brno. The project will respect the natural and historical character of this location …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma