Bc. Jana Repáková

Master's thesis

Problematika site specific a její aplikace na projekt kulturní akce v oblasti NPP Stránská skála v Brně

The issue of site specific art and its application on cultural project in national natural monument Stránská skála in Brno
Abstract:
Diplomová práce se snaží ve své první části zachytit vývoj site specific a environmentálního umění v českém prostředí. Na základě tohoto teoretického základu (z hlediska uměnovědného, urbanistického či sociologického) bude vypracován projekt kulturní akce, která se bude odehrávat v prostoru národní přírodní památky Stránská skála v Brně. Bude se jednat o akci, při níž bude brán zřetel na přírodní a …more
Abstract:
The first part of this thesis is focused on the development of site specific and environmental art strategies in Czech historical context. The cultural project is based on the elements of theoretical foundation (art theory, urbanism or philosophy) and will be situated in the national natural monument Stránská skála in Brno. The project will respect the natural and historical character of this location …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Špaček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Theses on a related topic