Mgr. Jana Surmová

Bakalářská práce

Studium afinity DNA vazebných proteinů ke kvadruplexové DNA

Study of DNA binding proteins affinity to quadruplex DNA
Abstract:
Quadruplexes are local structures of DNA stabilized by negative supercoiling. Sequences able to form quadruplexes are present at the ends of telomeres or in the promoter regions of oncogenes and can play an important function in different cellular processes. Recently, many proteins that bind preferentially to quadruplex DNA were identified. IFI16 protein is a DNA binding protein belonging to the PYHIN …více
Abstract:
Sekvence schopné tvořit kvadruplexy se mohou vyskytovat na koncích telomer nebo v promotorových oblastech onkogenů. Je pravděpodobné, že tyto lokální struktury stabilizované záporným nadšroubovicovým vinutím mají důležitou funkci v různých procesech v buňce, a proto se staly cílem více studií. V poslední době bylo identifikováno mnoho proteinů, které se preferenčně vážou ke kvadruplexové DNA. Cílem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta