Theses 

Intervenční programy podporující zdraví – Bc. Lucie Drlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Bc. Lucie Drlíková

Bakalářská práce

Intervenční programy podporující zdraví

Intervention programmes promoting health

Anotace: Bakalářská práce "Intervenční programy podporující zdraví" se zabývá popisem vybraných programů pro děti, které se týkají školního stravování a zdravého životního stylu. Tyto programy spolu se systémem školního stravování v České republice jsou v práci porovnány s Velkou Británií. Následuje zhodnocení programů s popisem nesrovnalostí a zajímavostí, které se jich týkají.

Abstract: The thesis Intervention Programmes Promoting Health deals with the description of the selected children's programmes which relate to the school meals and a healthy lifestyle. These programmes together with the system of the school meals in the Czech Republic are compared with Great Britain. Subsequently, there is an evaluation of the programmes with a description of the discrepancies and interesting facts that concern the thesis.

Klíčová slova: vzdělávací programy, žáci, školní jídelny, spotřební koš, změna stravování, educational programmes, students, school canteens, consumer basket, dietary change

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:14, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz