Lenka FOLWARCZNÁ

Bakalářská práce

The Waste Policy in the United Kingdom

Odpadová politika Spojeného Království
Abstract:
The bachelor thesis "The Waste Policy in the United Kingdom" explains the waste management of the United Kingdom, describing the generation of waste, specific ways of waste disposal used by the UK government and the waste prevention in the UK. The thesis further analyses the waste legislation and regulations introduced by the UK government and also by separate countries and analyses the differences …více
Abstract:
Bakalářská práce "Odpadová politika Spojeného Království" vysvětluje odpadový management Spojeného Království, kde je popsána generace odpadu, specifické způsoby nakládání s odpadem a prevence odpadu užívané vládou Spojeného Království. Práce dále zkoumá odpadovou legislativu a regulace zavedeny vládou Spojeného Království a také jednotlivých zemí, kde jsou rozebrány rozdíly v legislativě mezi zeměmi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Bártová Vopravilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLWARCZNÁ, Lenka. The Waste Policy in the United Kingdom. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání