BcA. Jana Hřibová

Diplomová práce

Socha jako téma animace (Hana Wichterlová, Wilhelm Lehmbruck, Lukáš Rittstein)

Statue as a Theme of Animation (Hana Wichterlová, Wilhelm Lehmbruck, Lukáš Rittstein)
Anotace:
Diplomová práce Socha jako téma animace (Hana Wichterlová, Wilhelm Lehmbruck, Lukáš Rittstein) se zabývá zprostředkováním soch a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část teoretické práce se zaměřuje na teoretické východiska týkající se moderního a současného českého a světového sochařství a v neposlední řadě se zaměřuje na osobnosti a tvorbu tří vybraných autorů. Druhá část teoretické …více
Abstract:
The thesis Statue as a Theme of Animation (Hana Wichterlová, Wilhelm Lehmbruck, Lukáš Rittstein) deals with mediation of statues and it is divided theoretical and practical part. The first part of theoretical work is concerned on modern and contemporary Czech and Word sculpture and finally, it focuses on the personalities and work of free selected authors. The second part of the theoretical work relates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta