Bc. Georgij Rašev

Diplomová práce

Prínosy a rizika podniku orientovaného na export

Gains and Risks of an Export Oriented Company
Abstract:
The diploma thesis deals with important issues of risks and benefits of an export-oriented company. The introductory part is focused on the processing the characteristics of benefits and risks that may occur in the export activities of the company. The core of the work is formed by the analysis, the characteristics of the current state of the export company, its benefits and risks. The aim of the work …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá významnou problematikou rizík a prínosov podniku orientovaného na export. Úvodná časť je orientovaná na spracovanie charakteristiky prínosov a taktiež rizík, ktoré môžu nastať pri exportnej činnosti podniku. Jadro práce je tvorené z analýzy, charakteristiky terajšieho stavu exportného podniku jeho prínosov a súčasne aj rizík, cieľom práce s predpokladanými návrhmi riešení …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Vendula Hynková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Knopp

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management