Bc. Tomáš Lorenc

Diplomová práce

Marketingové strategie společností ve finančním sektoru České republiky

Marketing strategies of companies in the financial sector in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat a zhodnotit marketing, propagaci a inovace v oblasti public relations ve finančním sektoru. Práce se zaměřuje na pozorování, porovnání a rozdílné přístupy vybraných firem. Praktická část je rozdělena do tří částí. První část je věnována tradičním, zavedeným společnostem, kterými jsou Komerční banka, Česká spořitelna nebo Česká pojišťovna. Druhá se zaměřuje na nově …více
Abstract:
This work aims research and evaluate of marketing, promotion and inovations in public relation in financial sector. This work focuses on observations, and comparing different approaches of selected companies. The practical part is divided into three parts. The first part is devoted to traditional, established companies, which include Komerční banka, Česká spořitelna or Česká pojišťovna. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní