Markéta MINÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Program Občanského fóra

The Program of the Civic Forum
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat okolnosti vzniku Programového prohlášení Občanského fóra z 26. listopadu 1989 a Volebního programu Občanského fóra z 31. zbřezna 1990. V práci jsou oba dokumenty porovnány a hodnoceny, zda byly naplněny. V práci je též sledován vliv jednotlivých dokumentů na programové cíle OF. Náležitá pozornost je věnována i dalším dokumentům, které sehrály podstatnou roli při …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to analyze the circumstances of formation of the Policy statement of the Civic Forum from 26th of November 1989 and the Election program of the Civic Forum from 31st of March 1990. Both documents will be compared and will be find out, whether documents were realized. In the bachelor thesis is monitored the infuence individual documents and their influence to achieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINÁŘOVÁ, Markéta. Program Občanského fóra. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie (dvouoborové) - Historie (dvouoborová)