Lenka JAVORČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání výsledků testů tělesné zdatnosti žáků 2. stupně základní školy

The comparison of physical fitness test results of pupils attending lower secondary schools
Anotace:
V bakalářské práci se celkově věnuji testování tělesné zdatnosti dětí a porovnání těchto ukazatelů s celorepublikovým vzorkem v České republice. Dále se v teoretické části zaměřuji na historii a charakteristiku Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Také mapuji a uvádím další možnosti testování pohybových schopností v České republice. Jedna z kapitol je věnována metodám zkoumání tělesné …více
Abstract:
I am dedicating my bachelor´s thesis to testing the physical abilities of children and comparing these results with a sample of results from the whole Czech republic. In the theoretical part I am focused on the history and characterization of the Versatility Badge of Olympic winners (OVOV). I also survey and mention other options for testing the physical fitness used in the Czech republic. One of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORČÍKOVÁ, Lenka. Srovnání výsledků testů tělesné zdatnosti žáků 2. stupně základní školy. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport