Bc. Marek Galvánek

Diplomová práce

Automatické vyhledávání antropometrických bodů a segmentace somatoskopických znaků 3D modelů obličejů

Automated facial landmark detection and somatoscopic feature segmentation of 3D face models
Abstract:
This thesis extends algorithm which automatically detects facial feature points by adding computation based on using the symmetric plane and the texture analysis. The algorithm also contains ways to align the model to uniform position and to decimate number of vertices of the model. We also implemented segmentation of somatoscopic features using Haar detector on model's texture .
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá rozšírením algoritmu automatického vyhľadávania antropometrických bodov o analýzu symetrickéo profilu a textúry. V algortime je implementovaná aj funkcionalita zarovnania modelu tváre do východiskovej polohy a zmenšenie počtu polygónov analyzovaných modelov. Ďalej sme implementovali segmentáciu somatoskopických znakov pomocou Haar detektorov na textúre modelu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Igor Chalás
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.