Bc. Kateřina Houzarová

Diplomová práce

Podnikatelský záměr zaměřený na zřízení služeb domácí zdravotní péče ve firmě EHT GROUP, s.r.o.

Business Plan Focuses on the Creation of the Home Health Care Services in EHT Group, s.r.o.
Anotace:
Záměrem této předložené diplomové práce je vypracování podnikatelského návrhu projektu pro zřízení služeb domácí zdravotní péče ve firmě EHT GROUP, s.r.o. Služba zdravotní péče je poskytována klientům v jejich vlastním domácím prostředí 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Pro zpracování podnikatelského záměru bylo potřebné zjistit, jaký je o tuto službu zájem a bude-li podnikatelský záměr úspěšný a zdali …více
Abstract:
The aim of this thesis is to develop a business plan for the establishment of home health care services in the company EHT GROUP, s.r.o. The health care service is provided to clients in their own home environment 7 days a week 24 hours a day. To create this business plan it was necessary to find out what the demand for this service is and whether the business plan will be successful. Whether there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Houzarová, Kateřina. Podnikatelský záměr zaměřený na zřízení služeb domácí zdravotní péče ve firmě EHT GROUP, s.r.o.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe