Petra NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Metoda Assessment centrum v praxi

Assessment centre method in practice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výběrovým řízením prováděným metodou assessment centrum. Shrnuje teoretické poznatky o jejích charakteristikách tak, jak je uvádí literatura, a porovnává je s praktickým postupem vybrané firmy, která službu assessment centrum na českém trhu nabízí. Hlavním cílem práce je zhodnotit současnou praxi provádění assessment centra v konkrétní společnosti na pozadí teorie psychologie …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of the selection procedure with the use of the method Assessment Centre. It sums up theoretical aspects about its characteristics as they are presented in a bibliography and compares them with the technique that is used in a real life of a company. The main purpose of this work is to analyse the current common practice in the chosen company on the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Petra. Metoda Assessment centrum v praxi. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností