Mgr. Kirill Juran

Diplomová práce

Aplikace technologie Blockchain ve smluvním právu

Application of the Blockchain Technology in the Contract Law
Anotace:
Diplomová práce pojednává o nejproblematičtějších aspektech uzavírání smluv pomocí smart kontraktu. Pozornost je věnována i technologickým a ekonomickým aspektům tohoto nástroje. Následně jsou rozebírány zásadní otázky spojené se vznikem platné smlouvy, zejména problematika vůle a jejího projevu, adhezní povaha smart kontraktu, písemná forma a anonymní kontraktace. Poslední kapitola je zaměřená na …více
Abstract:
The thesis deals with the most problematic aspects of contracting by means of a smart contract. Attention is also paid to the technological and economic aspects of this tool. Subsequently, the basic questions related to making a valid contract are discussed, especially will and its expression, adhesion nature of the smart contract, written form and anonymous contracting. The last chapter focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. MgA. Jakub Míšek
  • Oponent: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.