Jiří Bodlák

Bakalářská práce

Hospodářský vývoj České republiky a rozvoj cestovního ruchu

Economic development in the Czech Republic and advancement of tourism
Anotace:
Cílem bakalářské práce je určit vzájemný vztah hospodářského vývoje a cestovního ruchu České republiky v období 2008-2017. Práce je dělena na tři části, z nichž první teoreticko-metodologická představuje východiska z odborné literatury, která se zaměřují jak na hospodářský vývoj, makroekonomické ukazatele, ale i cestovní ruch.Druhá část je analytická, v které je analyzován hospodářský vývoj ČR,vývoj …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the mutual relation between the economic development in the Czech Republic and tourist industry in the period 2008 - 2017. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and provides the theoretical and methodological background. It makes use of the relevant literature focusing not only on the economic development and macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/gzp8a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze