Eva Kalhousová

Bachelor's thesis

Přechodové rituály (narození a křest dítěte, svatba, pohřeb) a jejich dodržování slovenskými Romy na Detve

Rites of Passage(Birth and Christening of Child, Wedding, Funeral) and Their Preservation by Slovak Romanies in Detva Region
Abstract:
Bakalářská práce Přechodové rituály (narození a křest dítěte, svatba, pohřeb) a jejich dodržování slovenskými Romy na Detve je zaměřena především na proměny zvyků, obřadů a rituálů spojených s těhotenstvím, narozením a křtem dítěte, svatbou a průběhem romského pohřbu ve městě Detva a okolních osadách. Práce zkoumá, zda i mladá generace Romů právě na Detvě dodržuje zvyky, které měli jejich rodiče a …more
Abstract:
The bachelor work Rites of passage(birth and christening of child, wedding, funeral) and their maintenance by Slovak Roma at Detva region focuses mainly on changes of customs, ceremonies and rituals associated with pregnancy, wedding and Romany funeral in the city of Detva and surrounding villages. The work explores whether also the young generation of Romanies in Detva region keeps the customs of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kalhousová, Eva. Přechodové rituály (narození a křest dítěte, svatba, pohřeb) a jejich dodržování slovenskými Romy na Detve. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Sociology / Social Anthropology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.