Eva Kalhousová

Bakalářská práce

Přechodové rituály (narození a křest dítěte, svatba, pohřeb) a jejich dodržování slovenskými Romy na Detve

Rites of Passage(Birth and Christening of Child, Wedding, Funeral) and Their Preservation by Slovak Romanies in Detva Region
Anotace:
Bakalářská práce Přechodové rituály (narození a křest dítěte, svatba, pohřeb) a jejich dodržování slovenskými Romy na Detve je zaměřena především na proměny zvyků, obřadů a rituálů spojených s těhotenstvím, narozením a křtem dítěte, svatbou a průběhem romského pohřbu ve městě Detva a okolních osadách. Práce zkoumá, zda i mladá generace Romů právě na Detvě dodržuje zvyky, které měli jejich rodiče a …více
Abstract:
The bachelor work Rites of passage(birth and christening of child, wedding, funeral) and their maintenance by Slovak Roma at Detva region focuses mainly on changes of customs, ceremonies and rituals associated with pregnancy, wedding and Romany funeral in the city of Detva and surrounding villages. The work explores whether also the young generation of Romanies in Detva region keeps the customs of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalhousová, Eva. Přechodové rituály (narození a křest dítěte, svatba, pohřeb) a jejich dodržování slovenskými Romy na Detve. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.