Olga Sheveleva

Bakalářská práce

Business plan

Podnikatelský plan
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro vzdělávací klub "Next Generation". Cílem podnikatelského záměru je vytvořit strategii, která umožní úspěšnému konkurzu na trhu. Teoretická část se zabývá různými aspekty podnikání. Praktická část práce spočívá v popisu provedených analýz, výzkumů a průzkumů. Makro a mikro prostředí jsou analyzovány analýzami SWOT, PEST a Porter's Five Forces …více
Abstract:
The aim of my Bachelor Thesis is to create a business plan for the educational club “Next Generation”. The purpose of the business plan is to create the strategy, which will allow the business successfully compete on the market. The theoretical part covers various aspects of a business. The practical part of the thesis consists of the description of the conducted analyses, researches, and surveys. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Blanka Habrmanová
  • Oponent: Jana Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74053