Theses 

Jak se mění mužská identita s příchodem potomka? – Eva ZEMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva ZEMANOVÁ

Bakalářská práce

Jak se mění mužská identita s příchodem potomka?

How is man´s identity changing with coming of a child?

Anotace: Práce se zabývá mužskou identitou, a to především z hlediska sociálního konstruktivismu, pro který je identita jedince výsledkem interakcí a neustálého vyjednávání. Práce zkoumá, skrze jaké strategie je identita mužů reprodukována po příchodu potomka, jaké faktory se podílí na přeměně muže v otce a jaké motivy muže k rodičovské roli vedou. Empirická část práce ukazuje, že otcovská součást mužské identity je do značné míry závislá na přístupu partnerek, které mužům vymezují mantinely pro výkon otcovské role.

Abstract: The work deals with male identity, particularly in terms of social constructivism, for which the identity of the individual result from interaction and negotiation. The work explores, what strategies are used for reproduction of male identity after the arrival of a child, what factors are involved in the transformation of men in the father and what motives may lead men to a parental role. The research shows that the paternal component of male identity is largely dependent on access of partners, which create the boundaries for the exercise of the paternal role.

Klíčová slova: mužská identita, maskulinita, otcovství, gender, teorie identity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38989 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Eva. Jak se mění mužská identita s příchodem potomka?. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz