Simona FRICOVÁ

Bakalářská práce

Měření a vyhodnocení kognitivních evokovaných potenciálů

Event related potential measurement and experiments evaluation
Abstract:
The thesis topic is the theory and practical application of event-related potentials (ERP), most importantly the P300 waveform. Measuring techniques are verified on experi- ments that were discussed in scientific publications and new experiments are practiced and evaluated. The aim of the thesis is to propose methods of application of ERP in crime investigation, communication with disabled patients …více
Abstract:
Tématem této práce je teorie a praktická aplikace evokovaných potenciálů, především vlny P300. Měřící techniky jsou ověřeny na experimentech diskutovaných ve vědeckých publikacích a jsou představeny, změřeny a vyhodnoceny nové experimenty. Cílem této práce je navrhnout metody pro aplikaci evokovaných potenciálů v policejním vyšetřování, komunikaci s ochrnutými pacienty, kteří nemohou mluvit ani psát …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Houdová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRICOVÁ, Simona. Měření a vyhodnocení kognitivních evokovaných potenciálů. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika