Ing. Rahul Datta

Disertační práce

Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil

Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil
Anotace:
Půda představuje jedno z přirozených stanovišť mikroorganismů, které se významným způsobem podílejí na neustálých přeměnách organických i anorganických látek.Otázky, se kterými se v současnosti potýká tato oblast zkoumání, vycházejí z výskytu cizorodých umělých látek (xenobiotika) v životním prostředí. Tyto xenobiotické látky nemají přirozený původ v přírodě, ale byly uměle syntetizovány člověkem …více
Anotace:
ní přes 2 mm síta zvyšuje mineralizaci exogenně dodaných sacharidů a fenolických látek ve srovnání s 5 mm a síty s průkazným významem (p<0,05), a to zejména v organických horizontech, v důsledku zvýšeného mikrobiálního metabolismu a změn dalších vlastností půdy.
Abstract:
Soil is one of the natural habitats of microorganisms that are significantly involved in the continuous transformation of organic and inorganic substances.The issues currently faced by this area of research are based on the occurrence of extraneous synthetic substances (xenobiotics) in the environment. These xenobiotics do not have a natural origin but have been artificially synthesized by humans. …více
Abstract:
mm and the sieve of significant importance (p <0.05), especially in organic horizons, due to increased microbial metabolism and changes in other soil properties.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Formánek, Ph.D.
  • Oponent: Lubica Pospíšilová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta