Bc. Zdeňka Prokopová

Bakalářská práce

Reprezentace životního stylu skrze recepty v časopise Pošli recept: obsahová analýza

Representation of the lifestyle through the recipes in the magazine „Pošli recept“: content analysis"
Anotace:
Předložená práce analyzuje nejčtenější časopis o vaření v České republice Pošli recept. Časopis je svého druhu jedinečný tím, že ho skrze posílané recepty tvoří sami čtenáři a jsou za to odměněni finanční částkou 400 korun hrubého. Použitou metodou je kvalitativní obsahová analýza, která je založena na umění interpretace neboli umění přečíst data nějakým novým, pozoruhodným způsobem. S pomocí teorie …více
Abstract:
This work analyses the most widely read magazine about cooking in the Czech Republic “Pošli recept” (Send a Recipe). Magazine is unique because is composing of recipes sent by readers who receive 400 CZK reward for each. Applied method is qualitative content analysis, which is based on the art of interpretation or art of reading the data by some new unusual way. With help of Pierre Bourdieu´s theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií