Milan Sekerák

Diplomová práce

Efektivní množina akciových portfolií v mezinárodní diverzifikaci

The Efficient Frontier and International Portfolio Diversification
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou portfolia. Zaměřuje se především na získání efektivní množiny portfolií a její možnosti optimalizace. Vysvětluje pojmy jako je diverzifikace a mezinárodní diverzifikace portfolia, dále vysvětluje, jak investor může diverzifikace portfolia využít ve svůj prospěch. V praktické části této práce je následně úspěšnost mezinárodní diverzifikace testovaná v podmínkách dnešního …více
Abstract:
This thesis will focus on the creation of a portfolio. The first part of this paper describes how to get the efficient frontier of a portfolio. The thesis explains things such as the diversification and international diversification of the portfolio. It also explains how the investor can use it for his profit. In the second part of this paper, these methods are tested and evaluated in the condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: David Mazáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50818

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví