Karolína Stranovská

Bakalářská práce

Zmeny v obsahu a subjektoch záväzkov podľa Občianskeho zákonníka

Changes in Content and Subjects of Commitent persuant to Civil Code
Abstract:
The aim of our bachelor work is to focus on liability changes in their content and changes pertaining to a change in the body of commitments and provide a consistent picture of the liability-legal relations. The work is based on the Civil Code as a basic theoretical pillar of given topic. Our work deals with the various institutes of the law of obligations and their theoretical interpretation, contains …více
Abstract:
Cieľom našej bakalárskej práce je zamerať sa na zmeny záväzkov v ich obsahu a zmeny viažuce sa k zmene subjektov záväzkov a poskytnúť konzistentný obraz o záväzkovo-právnych vzťahoch. Práca sa opiera o Občiansky zákonník ako o základný teoretický pilier danej témy. Naša bakalárska práca sa zaoberá jednotlivými inštitútmi záväzkového práva a ich teoretickou interpretáciou, obsahuje charakteristikou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Marko
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma