Tereza Kodejšová

Bakalářská práce

Kritická analýza změn ve filmové adaptaci knihy Pýcha a předsudek od Jane Austenové

A Critical Analysis of Changes in the Film Adaptation of Jane Austen's Book Pride and Prejudice
Abstract:
This thesis deals with the main changes in a film adaptation Pride and Prejudice from Jane Austen. The main difference is that the film is made in a more romantic way than the book. Primarily, the main character, Mr. Darcy, is portrayed here as a true romantic hero who loves Elizabeth from the first time they meet. The thesis shows this through analysing small details, such as facial expressions, movements …více
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o hlavních změnách ve filmové adaptaci Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Hlavní změnou je to, že film je natočen více romanticky než kniha. Především pak hlavní postava pan Darcy je zde ztvárněn jako romantický hrdina, který miluje Elizabeth Bennetovou už od prvního setkání. Práce je zaměřena i na malé detaily, jako je například mimika, pohyby a chování hlavních postav …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kodejšová, Tereza. Kritická analýza změn ve filmové adaptaci knihy Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / německý jazyk - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.