Tereza Strmisková

Bakalářská práce

Socialne pedagogicka prace ve skolnim klubu

Social pedagogical work in school club
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje legislativní vymezení zajmového vzdělávání, popis cílů vzdělávání a činností, které školní kluby nabízí, a také popis jejich účastníků. Zároveň se zaměří na popis konkrétního školního klubu a srovnání dvou různých školních klubů. V praktické části se zaměřím na docházku dětí, jejich pohled na osobu pedagoga a míru jejich spokojenosti s nabídkou aktivit.
Abstract:
This bachelor thesis contains legislative definition of leisure education,description of educational goals and actions,that school clubs offer and description of its participations. Also descriptions one school club and benchmarking of two school clubs. In practically part I will focus to attendance of children, their view for pedagogue and their satisfaction with offering of activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Heřmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strmisková, Tereza. Socialne pedagogicka prace ve skolnim klubu. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe