Mgr. Alexandra Matulová

Diplomová práce

Fyzická aktivita dospělých: Mapování, motivace, vztah k vybraným charakteristikám osobnosti a životní spokojenosti

Physical Activity of Adults: Mapping, Motivation, Relation to Chosen Personal Characteristics and Life Satisfaction
Anotace:
Diplomová práce pojednává o pohybové aktivitě dospělých. V teoretické části jsou stručně vyloženy základní poznatky o pohybové aktivitě a motivaci k pohybové aktivitě, životní spokojenosti, vnímané vlastní účinnosti a místě kontroly. Výzkumná část se zaměřuje na mapování pohybové aktivity dospělých, motivaci k pohybové aktivitě a vztah pohybové aktivity, životní spokojenosti, self-efficacy a locus …více
Abstract:
The diploma thesis deals with physical activity of adults. Related topics (physical activity, motivation to physical activity, life satisfaction, self-efficacy and locus of control) are shortly discussed in the theoretical part of the thesis. The empirical part focuses on mapping of physical activity, motivation to physical activity and relationship between physical activity, life satisfaction, self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta