Mgr. Jana Nováková

Diplomová práce

Subjektivní vnímání dospělosti v kontextu samostatného bydlení

Subjective Developmental Status in Independent Living Context
Anotace:
Cílem práce je získat odpověď na otázku co znamená být v pravém slova smyslu „dospělým“ – zda tuto charakteristiku lze posoudit měřítkem objektivity, či je v tomto ohledu spíše významnější subjektivní pocit. Teoretická část se zabývá tématem vymezení hranice, po jejímž překročení může být jedinec považován za „dospělého“, přičemž jednou z hlavních zkoumaných oblastí je kontext samostatného bydlení …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to get an answer to the question of what it means to be “an adult” in a real sense – whether to consider this characterization through the criterion of objectivity, or to see it from the point of more important subjective sense. The theoretical part deals with the topic of the definition of a boundary, after having crossed it an individual can be considered as “an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie