Michaela Kalousková

Bakalářská práce

Trh práce absolventů vysokých škol v České republice

Graduates on the labor market in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v České republice. Absolventi mají vysoký potenciál uplatnění a specifické postavení. Cílem bakalářské práce je analýza postavení absolventů vysokých škol na trhu práce a porovnání s vybranými státy Evropské unie. V analýze jsou využita sekundární data a časové řady. V závěru práce je formulováno několik doporučení …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on problematics of graduates employment on the labor market in the Czech Republic. Graduates have a high potential of employment and a specific position. The bachelor thesis analyzes the position of university graduates in the labor market and the comparison with selected member countries of the European Union. The secondary data and the time series are used in the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Marcela Palíšková
  • Oponent: Marek Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70255