Theses 

Šanghajská organizace spolupráce: motivy hlavních aktérů – Bc. Taťjana Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Taťjana Svobodová

Bakalářská práce

Šanghajská organizace spolupráce: motivy hlavních aktérů

Shanghai Cooperation Organisation: Motives of the Main Actors

Anotace: Text zkoumá Šanghajskou organizaci spolupráce (ŠOS) a především motivy jejích dvou hlavních aktérů – RF a ČLR. Popisuje organizaci a zaměřuje se na vztahy obou aktérů se zeměmi Střední Asie, USA i mezi sebou. Snaží se potvrdit hypotézu, že založení ŠOS bylo hnáno dvěma hlavními motivy, které Moskva s Pekingem sdílejí. Nicméně, v závěru je dodatečně zdůrazněn i „čínský“ faktor v ruských motivech.

Abstract: The text examines Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and especially motives of the main actors within – RF and China. It describes the organisation and focuses on relations of the actors with Central Asian countries, USA and among themselves. It aims to confirm hypothesis, that establishment of the SCO was driven by two main motives, which Moscow and Beijing share together. However, additional emphasis also on „China“ factor in Russian motives is added in conclusion.

Klíčová slova: Šanghajská organizace spolupráce, Čína, RF, Střední Asie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Polišenský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz