Bc. Michal Vašek

Diplomová práce

Data mining výrobních dat

Production Data Data Mining
Anotace:
Táto práca sa zaoberá data miningom CFD simulácií spaľovacích motorov. Teoretická časť obsahuje vybrané klasické data miningové techniky zahŕňajúce asociácie, klasifikácie, zhlukovanie a predikciu. Praktická časť implementuje analýzu hlavných komponentov a citlivostnú analýzu a ukazuje ako zmeny na vstupe ovplyvnia výstupné hodnoty parametrov simulácie. V práci je možné vidieť praktickú implementáciu …více
Abstract:
This thesis deals with combustion engine CFD simulation data mining. The theoretical part contains selected classical data mining techniques including association, classification, clustering and prediction. The practical part implements the principal component analysis and sensitivity analysis and shows how the changes in an input will affect the simulation output parameter values. The work shows implementation …více
 

Klíčová slova

Data mining PCA Pandas
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašek, Michal. Data mining výrobních dat. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie