Bc. Leona Šerá

Bakalářská práce

Pozitivní vliv rodinné výchovy a péče na vývoj dítěte s ADHD

The positive influence of family education and care to the development of a child with ADHD
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o syndromu ADHD s důrazem na možnosti pozitivního ovlivňování vývoje dítěte s ADHD rodinnou péčí a výchovou. Nejprve se zabývá popisem syndromu, jeho historií, projevy, diagnostikou, dále rodině dítěte s ADHD, vhodnými i nevhodnými rodičovskými přístupy k dítěti. Praktická část je věnována výzkumu situace v rodinách dětí s ADHD, zjišťuje podmínky pro možné pozitivní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with ADHD syndrome with an emphasis on the posibility of positively influencing the development of a child with ADHD trought family care and education. Firstly, it deals with the description of the syndrome, its history, symptoms, diagnosis, and the family of the child with ADHD, appropriate and inappropriate parentel approaches to the child. The practical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Magerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta