Petr Dlabac

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Recruiting v rámci velké firmy

Anotace:
Jak již vyplývá z názvu práce, tato absolventská práce se zabývá náborem lidí v rámci velké firmy. V teoretické části práce je popsán recruiting, jeho změny v poslední době, současné trendy, typy pohovoru, komparace malé a velké firmy a v závěru teoretické části je popsán klasický výběr zaměstanců a vytváření nového pracovního místa. Praktická část absolventské práce se zabývá výběrem zaměstanců do …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Hrivniaková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.