Bc. Radka Štofirová

Bakalářská práce

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

The Coordination of Social Security in EU with Specialising in Health Insurance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá koordinací systémů sociálního zabezpečení v oblasti zdravotního pojištění. Popisuje vývoj v Evropě a vysvětluje důvody přistoupení ke koordinaci. Věnuje se základním principům koordinace a změnám spojených s novými koordinačními Nařízeními 883/2004 a 987/2009 platnými od 1. 5. 2010. Ve stěžejní části jsou charakterizovány základní práva a povinnosti jednotlivých skupin pojištěnců …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the coordination of social security systems in the area of health insurance. It describes the whole process in Europe and explains reasons for the coordination of social security systems. It focuses also on the basic principles of coordination and changes in coordination associated with the new Regulations 883/2004 and 987/2009 that entered into force on 01/05/2010 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dana Havlíčková
  • Oponent: Ing. Milada Ješkeová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS