Zuzana Hudáková

Diplomová práce

Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR

Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá dopady finanční krize na veřejné finance v České republice. Cílem práce je přiblížit čtenářům zásah finanční krize do státního rozpočtu ČR jak na výdajové straně, tak i na straně průjmů. Kromě toho se podle maastrichtských kritérií hodnotí dopad krize na dluh veřejného rozpočtu a deficit státního rozpočtu. V práci jsou použité zdroje především z ČNB, MFČR a OECD …více
Abstract:
The final thesis deals with impact of financial crisis on public finance in Czech Republic. The aim of my thesis is to give to a reader an idea about impact of financial crisis on the state budget of CR, especially on expenditure and revenue side. Except of this, according to the Maastricht criteria, it is evaluated effect on debt of public budget and deficit of state budget. At the thesis are used …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá dopadmi finančnej krízy na verejné financie v Českej republike. Cieľom práce je priblížiť čitateľom zásah finančnej krízy do štátneho rozpočtu ČR jak na výdajovej strane, tak i na strane príjmov. Okrem toho sa podľa maastrichtských kritérií hodnotí dopad krízy na dlh verejného rozpočtu a deficit štátneho rozpočtu. V práci sú použité zdroje predovšetkým z ČNB, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: František Ochrana
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35055