Bc. Jana Slavíková, DiS.

Diplomová práce

Ocenění podniku pomocí metody volných peněžních toků

Evaluation of the enterprise calculated by using free cash-flows method
Anotace:
Práce se zabývá problematikou oceňování podniku, jako nástroje využívaného ke stanovení hodnoty podniku. Cílem mé diplomové práce je ocenit společnost ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. K naplnění stanoveného cíle je využito výnosových metod, konkrétně metod diskontovaného volného cash-flow, metody ekonomické přidané hodnoty a metody kapitalizovaných čistých výnosů. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou …více
Abstract:
My thesis focuses on the valuation of the enterprise as a tool used to determine the value of the company. The aim of the thesis is to evaluate the company called ThyssenKrupp Elevators Ltd. To meet the goal yield methods such as specific discounted free cash-flow methods, method of economic value added and method of capitalized net income has been used. First part of my thesis includes theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Jan Cedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní