Dominika Nechalová

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Folklor v současné české fotografii\nl{} 2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Katalog prvků lidového kroje\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Popkultura\nl{}

1. Theoretical part: Folklore in Contemporary Czech Photography 2. Practical part: a) Catalogue of Folk Items b) Pop Culture
Anotace:
Tato bakalářská práce sleduje práci současných českých fotografů s tématem lidových tradic jak hmotných, tak i folklóru. Hlavním úkolem bylo vyhledat nejen autory, kteří se tímto tématem zabývají celoživotně, ale i ty, u kterých je to odbočka v jejich typické tvorbě.
Abstract:
This bachelor thesis observes contemporary Czech photographers work with the topic of folk traditions both material and folklore. The main task was to track not only authors who deal with this topic lifetima, but also those for whom this is just a digression from their typical work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Dušan Tománek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nechalová, Dominika. 1. Teoretická část:\nl{}Folklor v současné české fotografii\nl{} 2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Katalog prvků lidového kroje\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Popkultura\nl{}. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie