Kamila WOLSKÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s diabetes mellitus

Nursing Process in Care of Patient with Diabetes Mellitus
Anotace:
ABSTRAKT Ve své závěrečné práci se zabývám onemocněním diabetes mellitus. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu ošetřovatelského procesu o pacienta s diabetem mellitem. Teoretická část práce je členěna do dvou hlavních kapitol. První kapitola zahrnuje informace o diabetes mellitus, zabývá se jeho epidemiologií, klasifikací, etiologií, klinickým obrazem, diagnostikou, léčbou a komplikacemi. V …více
Abstract:
ABSTRACT In my final thesis i specialise in diabetes mellitus disease. The bachelor thesis objective was to create scheme of nursing process about a patient with diabetes mellitus disease. Theoretical part is divided in two main chapters. The first chapter contains information about diabetes mellitus disease, it's epidemiological status, classification, etiology, clinical screen, diagnostics, treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2021
  • Vedoucí: PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLSKÁ, Kamila. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s diabetes mellitus. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta