Ing. Josef Toláš

Diplomová práce

Studium vlivu meteorologických podmínek na zhoršování kvality ovzduší v okolí dopravních zdrojů

Study of the influence of meteorological conditions on the degradation of air quality near traffic sources
Anotace:
Práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických podmínek na šíření znečišťujících látek od dopravních zdrojů. Součástí práce je ověření použitelnosti a rozšíření metodiky vytvořené pracovníky CDV Brno na konkrétních datech, dále aplikace statistického software QC ? Expert pro hodnocení vlivu meteorologických podmínek na koncentrace vybraných škodlivin z dopravy.
Abstract:
The work is focused on assessing the impact of meteorological conditions on the distribution pollutants from transport sources. Part of the work is verification of the application and extension of the methodology developed by CDV Brno staff on specific dates, as well as the application of statistical software QC - Expert for reviews of the impact of meteorological conditions on concentrations of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Toláš, Josef. Studium vlivu meteorologických podmínek na zhoršování kvality ovzduší v okolí dopravních zdrojů. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě