Ivana VAŇUŠOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Umění doprovázet v hospici

Art of accompanying in hospice
Anotace:
V minulosti pomáhali umírajícímu člověku většinou členové rodiny, v dnešní době se umírající lidé stále více přemísťují do institucí. Jedním z nich je i hospic. Bakalářská práce s názvem "Umění doprovázet v hospici" pohlíží na hospic jako na dům léčby bolesti. Je zaměřena na umění sociálního pracovníka doprovázet vážně nemocné a umírající pacienty v hospici. Cílem práce bylo poukázat na význam sociálního …více
Abstract:
In former times, it was family, who upheld deathward, nowadays deathward people are more often transferred to the institutions. Hospice is one of them. Baccalaureate work titled "Art of accompanying in hospice" regards hospice like house of treating pain. It is focused on art of caseworker, who accompany seriously ill people and deathward inmates in hospice. The goal of this work is to refer meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Mužíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇUŠOVÁ, Ivana. Umění doprovázet v hospici. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce