Bc. Petr Háněl

Diplomová práce

Nehodovost na železnici a její prevence

Accidents on the railways and its prevention
Anotace:
Diplomová práce „Nehodovost na železnici a její prevence“ je orientována na problematiku výuky dopravní výchovy se zaměřením na prevenci spojenou s pohybem na železnici na vybrané základní škole. Cílem diplomové práce je analýza připravenosti učitelů na toto téma a zároveň ověření vědomostí žáků při ukončení základní školní docházky.
Abstract:
Dissertation „Railway accident frequency and its prevention” is focused on a problem concerning transport education teaching with orientation on prevention connected with people moving on railways at the chosen primary school. The aim of the dissertation is an analysis of teacher and their state preparation for this point and at the same time check pupils knowledge after finishing the primary school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta