Bc. Dana Libotovská

Diplomová práce

Posouzení vztahu rizika dlouhověkosti a rizika závažných onemocnění

Assessment of the relationship of longevity risk and the risk of serious diseases
Anotace:
Diplomová práce se zabývá demografickým vývojem, očekávanou délkou života, očeká-vanou délkou života prožitého ve zdraví, příčinami úmrtí osob starších 65 let v zemích Evropy. Její součástí jsou různá mezinárodní porovnání, která umožňují identifikovat faktory dlouhověkosti a závažných onemocnění starších osob a jejich vzájemný vztah. Závěr práce poskytuje výsledky faktorové a shlukové analýzy na porovnání …více
Abstract:
The diploma thesis deals with demographic trends, life expectancy, healthy life ex-pectancy and causes of death of people aged over 65 years in European countries. It includes a variety of international comparison, which allow to identify the factors of longevity and of serious disease of the elderly and their relationship. Finally, the work provides the results of factor and cluster analysis to compare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Libotovská, Dana. Posouzení vztahu rizika dlouhověkosti a rizika závažných onemocnění. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní