Theses 

Posouzení vztahu rizika dlouhověkosti a rizika závažných onemocnění – Bc. Dana Libotovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dana Libotovská

Diplomová práce

Posouzení vztahu rizika dlouhověkosti a rizika závažných onemocnění

Assessment of the relationship of longevity risk and the risk of serious diseases

Anotace: Diplomová práce se zabývá demografickým vývojem, očekávanou délkou života, očeká-vanou délkou života prožitého ve zdraví, příčinami úmrtí osob starších 65 let v zemích Evropy. Její součástí jsou různá mezinárodní porovnání, která umožňují identifikovat faktory dlouhověkosti a závažných onemocnění starších osob a jejich vzájemný vztah. Závěr práce poskytuje výsledky faktorové a shlukové analýzy na porovnání Evropských zemí podle kvality života, zdraví a závažných nemocí osob ve věku 65 let a více.

Abstract: The diploma thesis deals with demographic trends, life expectancy, healthy life ex-pectancy and causes of death of people aged over 65 years in European countries. It includes a variety of international comparison, which allow to identify the factors of longevity and of serious disease of the elderly and their relationship. Finally, the work provides the results of factor and cluster analysis to compare European countries according to the quality of life, quality of health and serious illnesses of people aged 65 and over.

Klíčová slova: Dlouhověkost, závažná onemocnění, výdaje na zdravotní péči, země Evropy, starší populace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34501 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Libotovská, Dana. Posouzení vztahu rizika dlouhověkosti a rizika závažných onemocnění. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:19, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz