Bc. Boyi Wang

Bachelor's thesis

Diversity Management and Human Resource Management Measures in Multinational Corporations

Diversity Management and Human Resource Management Measures in Multinational Corporations
Abstract:
Bakalářská práce se bude zabývat firemní kulturou a strategickou analýzou nadnárodních společností. Dalšími tématy jsou analýza směru vývoje organizační kultury a strategické analýzy pro současné i budoucí nadnárodní společnosti. Při zpracování vybraných témat budou shromažďovány, vyhodnocovány a analyzovány dostupné informace o organizační kultuře a strategické analýze. Společnost získá nějaké návrhy …more
Abstract:
Bachelor thesis will deal with the corporate culture and strategic analysis of multinational corporations. Continuing topics are the analysis of development direction about the organizational culture and strategic analysis for current and future multinational corporations. During the processing of selected topics, the available information on organizational culture and strategic analysis will be collected …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: MSc Mirela Moldoveanu
  • Reader: Ing. Lenka Říhová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration