Lukáš Knotek

Bakalářská práce

Internetová prezentace města HK pro mladé

Hradec Králové for young people - Internet Presentation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou prezentaci města Hradec Králové zaměřenou především na studenty a mladé lidi ve věku od 15 do 26 let. Prezentace bude vytvořena na základě požadavků zadavatele projektu, Magistrátu města Hradec Králové, a s přihlédnutím k výsledkům dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit představy a požadavky na vzhled a funkce dané internetové prezentace právě …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB516

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Filip Rubáček
  • Oponent: Petra Poulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika